Topklinisch HagaZiekenhuis klaar voor de toekomst

COW HagaZiekenhuis_met verpleegkundige

Haga Ziekenhuis_logo

Het HagaZiekenhuis werkt voortdurend aan de toekomst. Letterlijk door de afgelopen jaren een vernieuwd ziekenhuis neer te zetten. Een transparant ziekenhuis waar medewerkers en patiënten zich thuis voelen. Maar ook door zorgzaamheid en patiëntvriendelijkheid steeds weer voorop te stellen. En vooral door topkwaliteit te leveren op medisch en verpleegkundig terrein en deze zorg te blijven innoveren.

De digitalisering is inmiddels overal zichtbaar: artsen en verpleegkundigen lopen rond met een Computer On Wheels om patiëntgegevens aan het bed te kunnen inzien en elke patiënt heeft zijn/haar eigen HagaPatiëntenPC, om te bellen, te internetten of op welke tijd ook eten te bestellen.

 

Het nieuwe werken

Het HagaZiekenhuis werkt letterlijk voortdurend aan de toekomst door een vernieuwd ziekenhuis neer te zetten en door het implementeren van nieuwe werkprocessen. In het kader van Het Nieuwe Werken streeft het HagaZiekenhuis naar digitalisering, waaronder een EPD (elektronisch patiëntendossier), EVD (elektronisch verpleegkundig dossier), digitale oproepsystemen en een papierarme werkomgeving. 

"In 2009, ging het HagaZiekenhuis van start met de bouw en de renovatie van haar faciliteiten volgens een patiëntgericht concept. Als onderdeel van dit project, ontwikkelde de organisatie een plan dat moest leiden tot verregaande digitalisering in het jaar 2016. Om dit doel te verwezenlijken was het noodzakelijk verouderde ICT-systemen te vervangen", vertelt Arjan van Kooi, manager I&A bij het HagaZiekenhuis

In 2016 is het HagaZiekenhuis succesvol overgestapt op HiX, het EPD van ChipSoft. Na maanden van voorbereiding door honderden medewerkers en de opleiding van bijna 4.000 medewerkers werkt het HagaZiekenhuis nu met een ‘state of the art’ EPD. Alle stappen in de zorgprocessen zijn hierin samengebracht: van afspraken en EPD tot medicatie. De ICT is slim ingezet met flexibele inlogfaciliteiten en ‘computer on wheels’ op de verpleegafdelingen. Hierdoor is de digitalisering inmiddels overal zichtbaar: artsen en verpleegkundigen lopen rond met een Computer On Wheels (COW) van LogicalXL om patiëntgegevens aan het bed te kunnen inzien, wijzigen en medicatie te verstrekken.

 

Enthousiaste verpleegkundigen 

Inmiddels rijden er bijna 150 COWs in het HagaZiekenhuis van LogicalXL rond die aangesloten zijn op het draadloos netwerk. “Toen in 2012 de eerste COWs, van type M38, van LogicalXL verschenen in het HagaZiekenhuis kwamen al snel de vragen van verpleegkundigen van andere afdelingen wanneer zij de COW zouden krijgen”, vertelt Arjan van Kooi. “De COW is zo'n succes dat een adoptieprogramma niet nodig was. De COW is verplaatsbaar door de hele afdeling en is door iedereen te gebruiken die een personeelspas heeft. De COW is in hoogte verstelbaar zodat de verpleegkundige er zowel staand als zittend achter kan werken. Medisch personeel kan hun personeelspas tegen de COW houden zodat ze direct kunnen inloggen, wat veel tijd bespaart.”

 

Innovaties in patiëntveiligheid

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de beste zorg krijgen. Soms is het voor patiënten van levensbelang dat elke zorgverlener op elk moment over de juiste en actuele patiëntgegevens beschikt. In HiX zijn vrijwel alle stappen in het zorgproces ondergebracht. Deze uniformiteit zorgt voor minder onderhoud, meer efficiëntie, betere samenwerking en nog veiliger zorg. Daarom staan bij het HagaZiekenhuis op elke afdeling een aantal Amerikaanse COWs van LogicalXL, die aangesloten zijn op het draadloos netwerk. Alleen al de aanblik van de verpleegkundige met de COW wekt vertrouwen. De COWs zijn in hoogte verstelbare trolleys met een beeldscherm, naaldencontainer en opberg­mogelijkheden. Daarnaast zijn een groot deel van de COWs voorzien van één medicatiebox per patiënt. Doordat de COW naast het bed gereden kan worden kan de patiënt samen met de dokter meekijken in zijn dossier. Met de medicatie-COW, elektronisch voorschrijven en toedienregistratie is ook de medicatievoorziening goed geregeld.

 

Medicatieveiligheidssysteem

HagaZiekenhuis MedEye LogicalXL.jpg

Inmiddels heeft het HagaZiekenhuis ziekenhuisbreed gekozen voor het MedEye medicatieveiligheidssyteem. MedEye verifieert alle medicatie vlak voor toediening aan de patiënt. Het stelt verpleegkundigen in staat medicatie automatisch te verifiëren aan het bed en het verhoogt de veiligheid bij het toedienen van de medicatie van de patiënt. 

De verpleegkundige maakt bij de medicatieronde gebruik van de COW, waarop de MedEye scanner staat. Om de MedEye scanner op de COW te bevestigen heeft LogicalXL de maatwerkbeugel ontworpen. Tijdens de medicatieronde scant de verpleegkundige de medicatie van de patiënt met de MedEye. Het apparaat verifieert of het om de juiste medicatie gaat. Zo wordt gegarandeerd dat patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend. Het systeem is medio april 2017 in gebruik genomen. 

 

Langdurige, constructieve en goede samenwerking

"LogicalXL levert al sinds 2012 de COWs (Computer On Wheels) en verzorgt het jaarlijks preventieve onderhoud naar volle tevredenheid. Tot op de dag van vandaag is de samenwerking met LogicalXL zeer prettig en is Roy Gerritzen al jarenlang ons vaste aanspreekpunt. Doordat hij zeer goed op de hoogte is van de visie van het Hagaziekenhuis en de ontwikkelingen in de wereld kan hij ons altijd goed adviseren", vertelt Arjan van Kooi. Inmiddels is het HagaZiekenhuis uitgerust met de modernste medische ICT-apparatuur en technische voorzieningen die de nieuwe manier van werken in het ziekenhuis mogelijk maken. "Het ambitieniveau op het gebied van service en de nieuwste technologische ontwikkelingen is hoog bij het HagaZiekenhuis", vertelt Roy Gerritzen, account manager bij LogicalXL. "Wij weten uit onze jarenlange ervaring dat onze COWs van het Amerikaanse merk Rubbermaid/Capsa zeer solide en betrouwbaar zijn". Arjan van Kooi beaamt dit en geeft aan dat de COW ook ICT-technisch een goed product is. Zo is er nog geen vervangingsvraag, zijn er relatief weinig storingen en hebben de accu’s een lange levensduur.

Copyright © 2015 LogicalXL B.V. | Sitemap