Ziekenhuis Amstelland POINT live met COW

 

Trots poseren Transferbureau, Opname en verpleegkundigen met de ‘cows’, computer on wheels. Tijd voor taart, want na een periode van implementatie en reorganisatie ging maandag 5 december 2011 het elektronisch overdrachtsdossier voor transfers van patiënten, POINT genaamd, live!

 

 

Projectgroepleden Rianne Stam en Carolien van Dijk zijn met recht trots op alweer een efficiëntiestap in het zorgproces. Wanneer de nazorg van een patiënt niet thuis kan gebeuren, moet een aanvraag gedaan worden voor een plaatsing in een zorginstelling, thuiszorg of hospice. Maatschappelijk werk en de transferverpleegkundigen vervullen hier al jaren een belangrijke rol in. Maar we leven in een tijd van verdergaande efficiëntie. Dus ook in dit systeem viel tijdswinst te behalen. Om te beginnen werden Maatschappelijk werk en transferverpleegkundigen ondergebracht in één ‘Transferbureau’. ‘Dat was een logische stap om de efficiëntie te verhogen,’ vertelt Carolien van Dijk, manager opname.

Computer on wheels

Met de invoering van POINT, dat geïnitieerd is door de EZDA (Electronisch Zorg Dossier Amsterdam), wordt de aanvraag voor nazorg, richting het transferbureau, door de verpleegkundige gedaan. Dit gebeurt bij het bed van de patiënt met de computer on wheels (cows). Met behulp van de POINT-button in SAP worden de NAW-gegevens vanuit de klinische bedbezetting vanuit SAP naar POINT overgezet. Het transferbureau neemt de aanvraag over en zorgt ervoor dat alle gegevens compleet zijn en uiteindelijk verstuurd worden.

Directe patiëntenoverdracht

Aan het systeem zijn veel zorgaanbieders in de regio gekoppeld en zo komt de aanvraag direct binnen bij de instelling waarvoor gekozen is. Omdat in één bepaalde instelling natuurlijk meerdere aanvragen binnen komen, bepalen zij wanneer iemand kan worden overgeplaatst. ‘Het systeem is al in vele regio’s werkzaam, onder andere in de regio Den Haag, Rotterdam en Gouda,’ vertelt Carolien van Dijk.

Ligduurverkorting

Alle verpleegafdelingen in Ziekenhuis Amstelland werken met het nieuwe systeem. ‘En natuurlijk met de doelstelling de ligduur weer iets te verkorten.’ Door het digitaliseren van dit soort processen worden er minder fouten gemaakt. Door fouten te verminderen wordt de ligduur absoluut verlaagd.’ Carolien bevestigt dat het in het begin natuurlijk wat gezoek en gedoe geeft. ‘Alles moet wennen’. Maar feit is dat we weer een stap verder zijn in de digitalisering van het patiëntendossier. Ook voor de verpleegkundigen is de doelstelling het verminderen van administratieve werklast door het digitaliseren van processen.

Bron: Amstel Express, december 2011