Medicatie- en visitewagens in het Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis_COW

Op de chirurgische verpleegafdelingen in het Martini Ziekenhuis zijn in 2012 het elektronische patiëntendossier en de Computer On Wheels (COW) geïntroduceerd. 

De ervaringen waren van het begin af aan positief, ook al was de overgang van papieren naar digitale dossier in het begin wel even wennen. Dankzij het elektronische patiëntendossier (EPD) is alle informatie op alle locaties voorhanden. Zo kan de arts ook meekijken in het dossier als hij niet op de afdeling aanwezig is en kunnen verpleegkundigen makkelijker en sneller een vraag stellen aan de artsen. Doordat de COW meegenomen wordt tijdens het visite lopen en medicatierondes heeft een specialist of verpleegkundige altijd inzage in de verpleegkundige dossiers, met daarin alle patiëntgegevens.

In juni 2015 ging het Martini Ziekenhuis als eerste ziekenhuis in het Noorden volledig over op het werken met digitale dossiers. Met de ingebruikname van HiX, het moderne ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en EPD van ChipSoft, zet het Martini Ziekenhuis de volgende stap. Het ziekenhuis is hiermee klaar voor de toekomst, waarin intensiever samenwerken met zorginstellingen in de regio en online mogelijkheden voor patiënten steeds belangrijker worden. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele medische werkplekken, kunnen zorgverleners altijd overal veilig relevante informatie inzien en registeren. Inmiddels rijden er 113 visitewagens en 42 medicatiewagens van LogicalXL rond in het Groningse ziekenhuis. 

 

Zie eventueel ook de volgende links:

 

Zie ook de volgende referentiecases:

   Haga Ziekenhuis_logo    Martini Ziekenhuis_logo

Ziekenhuis Groep Twente_logoVieCuri Medisch Centrum.png   UMCG_logo

Azora_locatie Antonia_logo   Meander Medisch Centrum_logo

Copyright © 2015 LogicalXL B.V. | Sitemap