VUmc Amsterdam

De vraag: snelheid en kwaliteit
Het VU Medisch Centrum in Amsterdam startte in september 2007 met de bouw van een tijdelijk OK complex. Arjen Becht, klinisch fysicus: “In februari 2008 worden acht nieuwe OK's, een verkoeverkamer en verkleedruimtes opgeleverd. Vanwege het korte tijdsbestek hebben wij gekozen voor een leverancier die snel kan leveren, maar ook aan de strikte eisen met betrekking tot hygiëne en elektrische veiligheid kan voldoen. LogicalXL biedt dit allemaal. In de tijdelijke OK's hebben zij S-CAPE medische werkstations geplaatst, die medische beelden van diagnostische kwaliteit kunnen tonen”.

Het traject: maatwerk
Arjen Becht: “Werken met LogicalXL is erg plezierig. Zij leveren niet alleen snel, maar denken pro-actief mee. Hun ruime ervaring en kennis van de ziekenhuisomgeving zorgt ervoor dat onder hoge tijdsdruk een passende oplossing wordt geboden. We konden zelf displays kiezen, waarmee we konden aansluiten op een productlijn van voor ons bekende monitoren. De grote winst voor ons zit in het feit dat het systeem straks kan worden meegenomen naar de nieuwbouw.”

Het resultaat: tijdwinst
Volgens Becht is het fijn dat LogicalXL op eigen initiatief contact zoekt met Cadolto, de constructeur van de OK containers, over de bevestiging van S-CAPE medische werkstations. Ook met het oog op overplaatsing naar de nieuwbouw. Daarmee nemen ze veel werk uit handen. De zorg voor de juiste installatie en implementatie ligt volledig bij LogicalXL. Daardoor kan het VUmc zich richten op de nodige proefsystemen en het finetunen van de programmatuur voor de nieuwbouw.

Copyright © 2015 LogicalXL B.V. | Sitemap